ผลิตภัณฑ์และบริการจาก Neoxum GmbH (6)

ฟิล์มป้องกัน (AGS)
ฟอยล์ทางเทคนิค
ฟิล์มพิเศษ
ฟิล์มพื้นผิว
แผ่นฟิล์มป้องกันหน้าจอ (AGS)
แผ่นฟิล์มป้องกันหน้าจอ (AS)

ข่าวสาร

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท
ที่อยู่
Keltenstrasse 19
82296
Schöngeising
Germany
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก
ผลของการสืบค้น
2009
การจัดการ
Andreas Hundt
พนักงาน
5