แคตตาล็อก
แคตตาล็อก

Axalta Coating Systems Germany GmbH

Axalta Coating Systems Germany GmbH

Axalta Coating Systems Germany GmbH

PUR เรซินหล่อ (Voltatex®)

PUR เรซินหล่อ (Voltatex®)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

เคลือบเหล็กไฟฟ้า

เคลือบเหล็กไฟฟ้า

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

เคลือบเหล็กไฟฟ้า (Voltatex® 1153)

เคลือบเหล็กไฟฟ้า (Voltatex® 1153)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

เคลือบเหล็กไฟฟ้า (Voltatex® 1120/1250)

เคลือบเหล็กไฟฟ้า (Voltatex® 1120/1250)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

เคลือบเหล็กไฟฟ้า (Voltatex® 1151 / 1261)

เคลือบเหล็กไฟฟ้า (Voltatex® 1151 / 1261)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

เคลือบเหล็กไฟฟ้า (Voltatex® 1175 / 1175W)

เคลือบเหล็กไฟฟ้า (Voltatex® 1175 / 1175W)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

การประยุกต์ใช้เคลือบเหล็กไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้เคลือบเหล็กไฟฟ้า

เรซิน impregnating - โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว

เรซิน impregnating - โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

การเคลือบให้ชุ่ม

การเคลือบให้ชุ่ม

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

impregnating สารเคลือบเงา (Voltatex® 2100)

impregnating สารเคลือบเงา (Voltatex® 2100)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

แอปพลิเค impregnant (Voltatex®)

แอปพลิเค impregnant (Voltatex®)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

วัสดุเคลือบลวด (Voltatex®)

วัสดุเคลือบลวด (Voltatex®)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท

เขียนถึงเรา ...