แพลน

เลือกฟังก์ชั่นต่างๆ ตามความต้องการของคุณ

เข้าร่วมกับแผนราคาต่างๆ ของเราจำนวนมาก แล้วเลือกทำการโฆษณาตามแบบที่คุณต้องการ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ข่าวสารและโฆษณาของคุณ เพื่อทำการติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพจากทั่วโลก โปรโมต บริษัท ของคุณได้สูงสุด 32 หมวด เพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมายของคุณในภาษาท้องถิ่น

Free

Try for free.

Basic

Start going international.

Business

Establish international business connections.

Professional

Expand your business and gain recognition as a professional on the international market.

Exporter

Achieve success as an exporter by reaching out to the international market in 32 target languages.

32 ภาษา

โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของคุณเป็ฯภาษาต่างๆที่ตลาดเป้าหมายของคุณเข้าใจ

สมาชิก 45,000 ราย

ติดต่อกับ บริษัท อื่น ๆ และขยายเครือข่ายของคุณไปทั่วโลก

การแสดงเว็บแบบตลอดเวลา 24/7

นำเสนอตัวเองต่อลูกค้าที่มีศักยภาพจากทั่วทุกมุมโลกตลอดเวลา

ขอบเขตของฟังก์ชัน
Free
เว็บไซต์
การจัดอันดับ Low
ภาษาอื่นที่ใช้ได้ 2
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย 7
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ข้อมูลติดต่อสาธารณะ
ลิงค์ หน้าหลัก
การนำเสนอผลิตภัณฑ์
ภาพ
Basic
เว็บไซต์
การจัดอันดับ Medium
ภาษาอื่นที่ใช้ได้ 11
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย 15
ข่าวเผยแพร่
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ข้อมูลติดต่อสาธารณะ
ลิงค์ หน้าหลัก
Social Media
การนำเสนอของ บริษัท
ข้อความ
การนำเสนอผลิตภัณฑ์
ประเภทรุ่น
ข้อความ
ภาพ
การนำเสนอข่าว
ภาพ
สมาชิก
Autom การส่งต่ออีเมล
ราคารายเดือน
ECO €45.00
FLEX €60.75
Business
เว็บไซต์
การจัดอันดับ Medium
ภาษาอื่นที่ใช้ได้ 18
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย 30
ข่าวเผยแพร่
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ข้อมูลติดต่อสาธารณะ
ลิงค์ หน้าหลัก
Social Media
การนำเสนอของ บริษัท
ข้อความ
ภาพ
การนำเสนอผลิตภัณฑ์
ประเภทรุ่น
ข้อความ
ภาพ
การนำเสนอข่าว
ภาพ
สมาชิก
สถิติ
Autom การส่งต่ออีเมล
ราคารายเดือน
ECO €90.00
FLEX €121.50
Professional
เว็บไซต์
การจัดอันดับ High
ภาษาอื่นที่ใช้ได้ 25
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย 50
ข่าวเผยแพร่
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ข้อมูลติดต่อสาธารณะ
ลิงค์ หน้าหลัก
Social Media
การนำเสนอของ บริษัท
ข้อความ
ภาพ
วิดีโอ
PDF
การนำเสนอผลิตภัณฑ์
ประเภทรุ่น
ข้อความ
ภาพ
PDF
การนำเสนอข่าว
ภาพ
สมาชิก
สถิติ
Autom การส่งต่ออีเมล
ราคารายเดือน
ECO €130.00
FLEX €175.50
Exporter
เว็บไซต์
การจัดอันดับ High
ภาษาอื่นที่ใช้ได้ 32
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย 80
ข่าวเผยแพร่
โฆษณาเผยแพร่
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ข้อมูลติดต่อสาธารณะ
ลิงค์ หน้าหลัก
ลิงค์ หน้าผลิตภัณฑ์
Social Media
การนำเสนอของ บริษัท
ข้อความ
ภาพ
วิดีโอ
PDF
การนำเสนอผลิตภัณฑ์
ประเภทรุ่น
ข้อความ
ภาพ
วิดีโอ
PDF
การนำเสนอข่าว
ภาพ
สมาชิก
สถิติ
Autom การส่งต่ออีเมล
ราคารายเดือน
ECO €180.00
FLEX €243.00
ขอบเขตของฟังก์ชัน Free Basic Business Professional Exporter
เว็บไซต์
การจัดอันดับ Low Medium Medium High High
ภาษาอื่นที่ใช้ได้ 2 11 18 25 32
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย 7 15 30 50 80
ข่าวเผยแพร่
โฆษณาเผยแพร่
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ข้อมูลติดต่อสาธารณะ
ลิงค์ หน้าหลัก
ลิงค์ หน้าผลิตภัณฑ์
Social Media
การนำเสนอของ บริษัท
ข้อความ
ภาพ
วิดีโอ
PDF
การนำเสนอผลิตภัณฑ์
ประเภทรุ่น
ข้อความ
ภาพ
วิดีโอ
PDF
การนำเสนอข่าว
ภาพ
สมาชิก
สถิติ
Autom การส่งต่ออีเมล
ราคารายเดือน
ECO €45.00 €90.00 €130.00 €180.00
FLEX €60.75 €121.50 €175.50 €243.00
เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก
หากมีคำถามคุณสามารถไปที่ หน้าคำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อเรา ที่นี่
คุณไม่ต้องการโฆษณาบริษัทของคุณ งั้นรึ? เข้าร่วมเป็น เครือข่ายระหว่างประเทศกับเราฟรีเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากผู้ส่งออกกว่า 25,000 ราย