แคตตาล็อก

SRT Resistor Technology GmbH

  • ISO 9001:2015
  • REACH
  • RoHS

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (TYP CHS)

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (TYP CHS)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (TYP CHM)

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (TYP CHM)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (TYP CRM)

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (TYP CRM)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ตัวต้านทานชิป (CRS)

ตัวต้านทานชิป (CRS)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (CRA, CRB)

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (CRA, CRB)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ความต้านทาน (CHx-HT)

ความต้านทาน (CHx-HT)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (CRW)

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (CRW)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (CBW)

ตัวต้านทานไฟฟ้า SMD (CBW)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

เครือข่ายตัวต้านทาน (SCN)

เครือข่ายตัวต้านทาน (SCN)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท