แคตตาล็อก

Setral Chemie GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISo 14001:2015
  • DIN EN ISO 21469
  • H1-Schmierstoffe: NSF &
  • InS

Setral Chemie GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISo 14001:2015
  • DIN EN ISO 21469

น้ำมันหล่อลื่นชนิดแข็ง

น้ำมันหล่อลื่นชนิดแข็ง

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

โมลิบดีนัมดีซัลไฟด์ (1317-33-5)

โมลิบดีนัมดีซัลไฟด์ (1317-33-5)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

แผ่นเกลียว

แผ่นเกลียว

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

จารบีหล่อลื่น

จารบีหล่อลื่น

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ครีมทาทองแดง

ครีมทาทองแดง

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ครีมเชื่อม (MI-setral-5 B)

ครีมเชื่อม (MI-setral-5 B)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

สารทาอุณหภูมิสูง (MI-setral-9 B)

สารทาอุณหภูมิสูง (MI-setral-9 B)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

จาระบีอุณหภูมิสูง (SYN-setral-HT 2 N)

จาระบีอุณหภูมิสูง (SYN-setral-HT 2 N)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

จาระบีอุณหภูมิสูง (SYN-setral-INT/250 A-0)

จาระบีอุณหภูมิสูง (SYN-setral-INT/250 A-0)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

กาวสารหล่อลื่น (SI-setral-1041/FD)

กาวสารหล่อลื่น (SI-setral-1041/FD)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท