ผลิตภัณฑ์และบริการจาก Eppendorf AG (18)

ข่าวสาร

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท
ที่อยู่
Barkhausenweg 1
22339
Hamburg
Germany
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก
ใบรับรอง
DIN EN ISO 9001
ISO 17025
ISO 13485
ISO 14001
ผลของการสืบค้น
1945
การจัดการ
Thomas Bachmann
Eva van Pelt
Dr. Wilhelm Plüster
พนักงาน
3300