Alfa Laval AB

ผลิตภัณฑ์และบริการจาก Alfa Laval AB (21)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
เครื่องแยกน้ำมัน
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ชุดระเหย
เครื่องแยกน้ำตะกอน
ปั๊มเหวี่ยงจากศูนย์กลาง
ระบบทำน้ำดื่ม
โรงบำบัดน้ำเสีย
วาล์วลูกบอล
ปั๊มแทนที่
เครื่องหมุนเหวี่ยง
ผสมวาล์ว

ข่าวสาร

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท
ที่อยู่
Rudeboksvägen 3
221 00
Lund
Sweden
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก
ใบรับรอง
EN ISO 9001
พนักงาน
600