แคตตาล็อก

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

เกี่ยวกับ OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนิการเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นทั่วโลกเป็นเวลา 40 ปี มีการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง 150 ชนิดสำหรับการลดการเสียดสี การสึกหรอ และการกัดกร่อน ส่วนหลักของการใช้ผลิตภัณฑ์เทคนิคด้านเคมีและน้ำมันหล่อลื่นของ OKS คือการบำรุงรักษา การให้บริการและการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยผ่านสาขาการขายทางด้านเทคนิค OKS จึงเข้าถึงได้ทั้งผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์และลูกค้าอุตสาหกรรม การอบรมและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดของคู้ค่าของเราทำให้มั่นใจเรื่องการบริการให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยมในระดับท้องถิ่น ช่วงชีวิตและประสิทธิภาพต้นทุนของนำมันหล่อลื่นที่ใช้เชื่อมั่นได้ ต้องขอบคุณสเปกตรัมผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและการขายตัวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของช่วงผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์ OKS ถูกผลิตภายใต้ข้อกำหนดด้านคุณภาพอย่างเคร่งครัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เมืองไมแสช (ใกล้เมืองมิวนิก) จากที่นี่ การส่งของแบบทันเวลายังคงนำมาใช้ทั่วโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 OKS เป็นบริษัทในกลุ่ม Freudenberg
 
 
ไม่พบผลลัพธ์

สารหล่อลื่น (OKS 30)

สารหล่อลื่น (OKS 30)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

น้ำมันหล่อลื่นแห้ง (OKS 100)

น้ำมันหล่อลื่นแห้ง (OKS 100)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

น้ำมันหล่อลื่นแห้ง (OKS 111)

น้ำมันหล่อลื่นแห้ง (OKS 111)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ครีมเชื่อม (OKS 200)

ครีมเชื่อม (OKS 200)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

สารทาอุณหภูมิสูง (OKS 217)

สารทาอุณหภูมิสูง (OKS 217)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ครีมเชื่อม (OKS 220)

ครีมเชื่อม (OKS 220)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ครีมเชื่อม (OKS 221)

ครีมเชื่อม (OKS 221)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

สารทาอุณหภูมิสูง (OKS 230)

สารทาอุณหภูมิสูง (OKS 230)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ผงอลูมิเนียม (OKS 235)

ผงอลูมิเนียม (OKS 235)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ครีมทาทองแดง (OKS 240)

ครีมทาทองแดง (OKS 240)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

สารทาอุณหภูมิสูง (OKS 250)

สารทาอุณหภูมิสูง (OKS 250)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

จารบีหล่อลื่น (OKS 255)

จารบีหล่อลื่น (OKS 255)

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท

ติดต่อ