Endress+Hauser AG

ผลิตภัณฑ์และบริการจาก Endress+Hauser AG (107)

สวิทช์ใบพัดโรตารี (Soliswitch FTE31)
เซ็นเซอร์วัดค่าความขุ่น (CUS31)
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Prothermo NMT539)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
สวิตซ์อุณหภูมิ (Thermophant T TTR31)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
เครื่องส่งอุณหภูมิ (iTEMP TMT84)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิ (iTEMP TMT82)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
เทอร์โมคัปเปิล (Omnigrad S TAF12T)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Omnigrad S TMT142C)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิ (iTEMP TMT85)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิ (iTEMP TMT112)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
เครื่องวัดอุณหภูมิที่ตัวต้านทาน (iTHERM TM411)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
เครื่องวัดค่าพี-เอช

ข่าวสาร

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท
ที่อยู่
Kägenstrasse 7
4153
Reinach
ประเทศสวิ
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก
ใบรับรอง
DIN EN ISO 9001:2000
ผลของการสืบค้น
1953
การจัดการ
Jean-Gyl Capt
พนักงาน
8000