Pedrazzoli IBP SpA

ผลิตภัณฑ์และบริการจาก Pedrazzoli IBP SpA (10)

เครื่องเลื่อยท่อ (BROWN SN 255 MRM)
เครื่องงอท่อ
เครื่องงอท่อ (BEND MASTER 42 IMS)
เครื่องตัดท่อ (PERRIS 350)
เครื่องเลื่อยสายพานตัดเหล็กแนวตั้ง (BROWN SN 340)
เครื่องเลื่อยสายพานตัดเหล็กแนวตั้ง (BROWN SN 350 AP-CN)
เครื่องเลื่อย (BROWN 250)
เครื่องเลื่อย (BROWN 300)
ปลายท่อที่ขึ้นรูปเครื่อง (STERN 160 IMS)
เครื่องดัดท่อ CNC (ORBITER 18 IMS)

ข่าวสาร

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท
ที่อยู่
Viale Pecori Giraldi, 51/53
36061
Bassano del Grappa (VI)
Italy
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก