ผลิตภัณฑ์และบริการจาก coftech GmbH (29)

ตัวกรองควอตซ์ (TM2520A)
ตัวกรองควอตซ์ (TM3030A)
ตัวกรองควอตซ์ (TM3838A)
ตัวกรองควอตซ์ (TM3838A)
ตัวกรองควอตซ์ (TM3838A)
ตัวกรองควอตซ์ (TM7050A)
ออสซิลเลเตอร์ (FCXO-07)
ออสซิลเลเตอร์ (HE 7050/HE 5032/HE 3225)
ออสซิลเลเตอร์ (TTS27NSH / VSH)
ออสซิลเลเตอร์ (TTS30NSL / VSL)
เสาอากาศ GPS (JC-GAD1575H-5)

ข่าวสาร

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท
ที่อยู่
Heinrich-Held-Strasse 33
45133
Essen
Germany
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก
ใบรับรอง
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ผลของการสืบค้น
2000
การจัดการ
Jürgen Hoffmann
Hans-Peter Steinberg