ผลิตภัณฑ์และบริการจาก CEYLAN GmbH (7)

เครื่องตัดไจโรไนเดอร์ (Devran NG3)
เครื่องตัดไจโรไนเดอร์ (Saran NG3)
ตะแกรงไจโรไนเดอร์ (GO-D4)
ตะแกรงไจโรไนเดอร์ (GU-D5)
ตะแกรงไจโรไนเดอร์ (CY-TWIN8)
ตะแกรงไจโรไนเดอร์ (E3)
ตะแกรงไจโรไนเดอร์ (CY-170)

ข่าวสาร

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท
ที่อยู่
Hängebank 10
45307
Essen
Germany
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก
ผลของการสืบค้น
1995
การจัดการ
Mahmud Kalay