ผลิตภัณฑ์และบริการจาก Pluggit GmbH (29)

เครื่องสร้างความชื้น (AeroFresh)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ท่อระบายอากาศ (PluggFlex)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ระบบระบายความร้อน (PluggMar)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ระบบระบายความร้อน (PluggMar)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ช่องระบายอากาศ (AGIPP)
ช่องระบายอากาศ (WSG125DS)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ช่องระบายอากาศ (WSG125D)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ระบบระบายอากาศ (Avent P310)
ระบบระบายอากาศ (Avent R150)
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
อุปกรณ์กระจายอากาศ (PluggLine)
อุปกรณ์กระจายอากาศ (PluggLine)
พัดลมหลังคา
ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ข่าวสาร

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท
ที่อยู่
Valentin-Linhof-Strasse 2
81829
München
Germany
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ยุโรป
ผลของการสืบค้น
1995
การจัดการ
Dipl.-Ing. Christian Bolsmann
พนักงาน
50