ผลิตภัณฑ์และบริการจาก bx-pack GmbH (23)

ข่าวสาร

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท
ที่อยู่
Einsteinstraße 17-23
76275
Ettlingen
Baden-Württemberg
Germany
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการ
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก
ใบรับรอง
DIN EN ISO 9001:2015
ผลของการสืบค้น
1986
การจัดการ
Frank Berger
Murat Bayrak