แคตตาล็อก
แคตตาล็อก

tritec Labortechnik und Umweltsimulation GmbH

 • ผู้ผลิต
 • Germany
 • Website

tritec Labortechnik und Umweltsimulation GmbH

 • ผู้ผลิต
 • Germany
 • Website
 • CE

tritec Labortechnik und Umweltsimulation GmbH

 • ผู้ผลิต
 • Germany
 • Website
 • CE

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการ

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการ

ห้องเย็น

ห้องเย็น

จำลองสิ่งแวดล้อม

จำลองสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์คลีนรูม

อุปกรณ์คลีนรูม

ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม

ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม

ตู้เย็นห้องปฏิบัติการ

ตู้เย็นห้องปฏิบัติการ

ตู้อุ่นอาหาร

ตู้อุ่นอาหาร

เครื่องแช่แข็งพลาสมาเลือด

เครื่องแช่แข็งพลาสมาเลือด

ตู้ทดสอบสภาพแวดล้อม

ตู้ทดสอบสภาพแวดล้อม

ตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ

ตู้แช่แข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ

ตู้ฆ่าเชื้อโรค

ตู้ฆ่าเชื้อโรค

ไม่มีข่าว กรุณาติดต่อ บริษัท

เขียนถึงเรา ...