โต๊ะล้อหมุน

Eppendorf AG

โต๊ะล้อหมุน จาก Eppendorf AG

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ที่อยู่
Barkhausenweg 1
22339
Hamburg
Germany
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก
ใบรับรอง
DIN EN ISO 9001
ISO 17025
ISO 13485
ISO 14001
ผลของการสืบค้น
1945
การจัดการ
Eva van Pelt
Dr. Wilhelm Plüster
Dr. Peter Fruhstorfer
Axel Jaeger
พนักงาน
3300