เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (DASbox® Mini)

Eppendorf AG

เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (DASbox® Mini) จาก Eppendorf AG

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในส่วนของ เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษา ไทย สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อ่านคำอธิบายที่ ภาษาอังกฤษ หรือติดต่อบริษัท
ที่อยู่
Barkhausenweg 1
22339
Hamburg
Germany
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต
ภาคพื้นที่ส่งออก
ทั่วโลก
ใบรับรอง
DIN EN ISO 9001
ISO 17025
ISO 13485
ISO 14001
ผลของการสืบค้น
1945
การจัดการ
Eva van Pelt
Dr. Wilhelm Plüster
Dr. Peter Fruhstorfer
Axel Jaeger
พนักงาน
3300